SERTIFISERINGER OG 

GODKJENNINGER

Ta kontakt

Sertifiseringer og Godkjenninger

Vi har en uavhengig avdeling for godkjenninger.
Denne avdelingen utfører beregninger, sertifiseringer og godkjenninger av.:

Løfteredskaper, løfteutstyr, hydrauliske kraner og løfteutstyr montert på tunge kjøretøy og maskiner. Avdelingen utfører også akseltrykkberegninger, tekniske tegninger og stabilitetsberegninger.
Avdelingen har Teknisk leder, kontrollører og sakkyndig person S1.

For tunge kjøretøy er vi godkjent av Statens Vegvesen Reg.nr. 11812
For løfteutstyr, krankontroller og sertifiseringer er vi godkjent av Nemko. Reg.nr. 903039

For hjelp - Kontakt: 

Tor Halvorsen:
920 377 73
th@industriteam.com

Tor Halvorsen Tormod Knutsen -