Sjøsikring

Ta kontakt

Sjøsikring

Vi har spesialisert oss for oppdrag rettet mot montasje og sveis om bord i skip. Seafastening av offshore moduler og kollier som krever solid sikring. Vi stiller med ferdig rigget kontainer og sertifiserte medarbeidere trent for raske og profesjonelle oppdrag. 

For hjelp - Kontakt
Tormod Knutsen:
928 928 55 
tk@industriteam.com

TormodK Tormod Knutsen